Palimpsest

Palimpsestem se nazývá opakovaně použitý pergamen. Po celou historii byla největší nevýhodou pergamenu jeho vysoká cena. Aby se materiálem šetřilo, často se prováděla reskribace - z jednoho listu se vyškrabal původní text a list se použil znovu. Vyškrabané pergamenové listy, tzv. palimpsesty, jsou dnes zajímavými historickými dokumenty, protože speciální lampy umožňují přečtení původního vyškrabaného textu (staršího a tedy zpravidla historicky cennějšího).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Pergamen [on-line], Poslední aktualizace 18. 9. 2012. [Citováno 11. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Palimpsest#Palimpsest


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.