Olympias  376 – 316 př. Kr.

Byla čtvrtou manželkou Filipa II. Makedonského a matkou Alexandra Velikého. Uchylovala se k vraždám, aby zajistila nástupnické právo Alexandru Velikému. Po smrti Alexandra Velikého byla popravena vrženým oštěpem poté, co odmítla odejít do vyhnanství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Olympias, [on-line], Poslední aktualizace 13. 3. 2013 [Citováno 3. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Olympias


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.