Omrí  (též Amrí)vládl 886 – 875 př. Kr.

Založil bezbožeckou dynastii, jeho synem byl Achab. Na hoře Šomeron, známější pod jménem Samaří, založil silně opevněné město.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 18. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.