období Válčící státy  403 - 221 př. Kr.

V první části období Východní Čou, v období Jara a podzimu, existovalo kolem 170 malých států ovládaných aristokratickými rodinami, každý s vlastní opevněnou metropolí. Tyto drobné státy vytvářely různé aliance a spojenectví, neustále mezi sebou zápolily diplomatickými i vojenskými prostředky a postupně jedny pohlcovaly druhé. V druhé části období Východní Čou, v době Válčících států, tak vzniklo sedm království, která mezi sebou soupeřila o nadvládu. Všech sedm Válčících států se dynamicky rozvíjelo, budovalo účinnou státní správu a armádu. Ke konci období Válčících států získal převahu stát Čchin a po obsazení ostatních šesti států byla roku 221 př. Kr. Čína sjednocena.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Válčící státy, [on-line], [Citováno 27. 7. 2013]. Dostupné na: http://cina.yin.cz/historie/valcici-staty/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.