Ortodoxie

trvání na určitých tradičních naukách, názorech, ideologii či chování oproti určitým novotám či reformám. Termínu se používá k označení pravé nauky, vymezuje se v protikladu k bludným a chybným názorům.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Ortodoxie [on-line], Poslední aktualizace 29. 3. 2010. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ortodoxie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.