Nabopolasar  vládl 626 – 605 př. Kr.

Byl prvním králem Babylonie. Když se po smrti asyrského krále Aššurbanipala začala rozkládat Novoasyrská říše, měl Nabopolasar usnadněnu cestu k ovládnutí babylonské oblasti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nabopolasar, [on-line], Poslední aktualizace 18. 3. 2013 [Citováno 20. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nabopolasar


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.