Nesbanebdžed  vládl cca 1069 – 1043 př. Kr.

Byl prvním panovníkem 21. dynastie ve starověkém Egyptě. Ovládal Dolní Egypt. Jeho sídelním městem byla Džanet. Původně byl vysokým hodnostářem Ramesse XI. a po jeho smrti se, pravděpodobně s jeho souhlasem, stal nástupcem. Převzetí moci legitimizoval sňatkem s Ramessovou dcerou Tentamonou.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nesbanebdžed, [on-line], Poslední aktualizace 23. 3. 2013 [Citováno 18. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nesbanebdžed


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.