Náthan  9. stol. př. Kr.

Náthan byl významným prorokem za dnů vlády králů Davida a jeho syna Šalomouna. Dává Davidovi pokyny o stavbě chrámu, kárá Davida pro jeho hříchy. Měl pravděpodobně na starosti výchovu Davidova syna Šalomouna, kterého také uváděl na trůn.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 4. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.