Nihonšoki

Druhá nejstarší japonská kniha, jde o pokus o první oficiální historii Japonska. Připomíná čínské dynastické dějiny a je napsaná květnatou literární čínštinou. Pokud jde o genealogie, nezachází do podrobností, ale zato je historiograficky spolehlivější a vychází ze širšího pramenného materiálu. Zaznamenává dějinné události až po smrt císařovny Džitó r. 697 n. l.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Japonská mytologie [on-line], Poslední aktualizace 26. 9. 2007 [Citováno 3. 5. 2011] Dostupné na: http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2007092602


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.