Nero Claudius Caesar  37 - 68

Před adopcí Lucius Domitius Ahenobarbus, římský císař od roku 54, syn Agrippiny Mladší, adoptivní syn císaře Claudia, poslední člen julsko-claudiovské dynastie. Na začátku vládl celkem ve shodě se senátem, pod vlivem svého vychovatele L. A. Seneky. Později převládly absolutistické sklony, zhoršil se poměr mezi císařem, který se velmi obohatil konfiskacemi majetku, a vysokou aristokracií. Nero pořádal okázalé hry, při nichž někdy i sám vystupoval. Byl podezříván i ze založení požáru Říma v roce 64, ve snaze podezření odvrátit pronásledoval křesťany. Jeho neschopnost a despotismus vyvolaly nespokojenost v provinciích, později i v Římě, po vzpouře pretoriánů musel z Říma uprchnout a spáchal sebevraždu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Nero [on-line], Poslední aktualizace 19. 10. 2005. [Citováno 7. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=64480&s_lang=2&title=Nero


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.