Nebukadnesar II.

vládl 605- 562 př. n. l., byl nejvýznamnějším z babylonských králů. Vedl boje s judským královstvím, nad kterým roku 587 př. n. l. zvítězil a zbořil celý Jeruzalém, včetně slavného Jeruzalémského chrámu. Dále opanoval Sýrii a Egypt. Roku 567 př. n. l. znovu bojoval s Egyptem a více než polovinu jej vyplenil. K tomuto všemu se ještě snažil válčit s Arábií pro navázání snazších obchodních styků. Nechal vystavět kolem hlavního města Babylónu vysoké hradby (25 m vysoké, čtyři kilometry dlouhé). Vybudoval mnoho božích chrámů a i nejslavnější klenot, jeden ze sedmi divů světa – Visuté zahrady Semiramidiny. Za jeho vlády čítalo obyvatelstvo Babylónu 250 tisíc a s tímto počtem to bylo největší město tehdejšího světa.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Nebukadnesar II. [on-line], Poslední aktualizace 6. 8. 2011. [Citováno 10. 10. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nebukadnesar_II.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.