Nebe

V náboženstvích se jako nebe označuje místo či stav blaženosti mimo tento svět, kde podle některých náboženství dlí Bůh, nadpřirozené bytosti (andělé), případně i duše lidí, kteří do nebe budou přijati. Nebe se obvykle umísťuje nahoře, nad oblohu. Posmrtný život je nezávislý na prostoru a času a není v žádném prostorovém vztahu k hmotnému vesmíru.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Nebe [on-line], Poslední aktualizace 11. 7. 2011. [Citováno 15. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nebe


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.