Maurjové

Zakladatelem dynastie Maurjů (ve starověké Indii) byl přibližně v roce 322 př. Kr. Čandragupta Maurja. Dynastie ovládala zpočátku severní část indického subkontinentu a v době největšího rozmachu za krále Ašóky prakticky celý indický subkontinent. Úpadek nastal po smrti Ašóky, když jeho následovníci nedokázali tak veliké území ovládat. Vláda dynastie Maurjů končí smrtí posledního vládce Brhadratha v roce 185 př. Kr.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Maurjovská říše, [on-line], Poslední aktualizace 9. 9. 2014 [Citováno 22. 12. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maurjovská_říše


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.