Magadhská říše

Magadhská říše se v 7. - 5. století př. Kr. rozprostírala na severozápadě Indie, v době svého největšího rozkvětu ve 4. stol. př. Kr. ovládala téměř celý indický subkontinent. Jako první pravděpodobně vládla Magadhsku dynastie Šaišunágů, kterou vystřídala dynastie Nandovců. V době rozkvětu vládli říši Maurjové a po nich poslední dynastie Guptovců.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Magadha, [on-line], Poslední aktualizace 25. 1. 2013 [Citováno 28. 2. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Magadha


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.