Memfis

Memfis je řecký název pro dnes již neexistující egyptské starověké město Mennofer, které bylo hlavním městem Egypta v období Staré říše (asi 2650 - 2175 př. Kr.) a i později bylo sídelním městem mnoha panovníků a zůstávalo administrativním a vojenským centrem. Archeologická lokalita odpovídající oblasti někdejšího města leží u dnešní vesnice Mít Rahína asi 30 km jihozápadně od nynějšího egyptského hlavního města Káhiry na západním břehu Nilu, téměř na rozhraní nilského údolí a delty. Poblíž jsou rozsáhlá pohřebiště Sakkára a Abúsír.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Mennofer, [on-line], Poslední aktualizace 9. 3. 2013 [Citováno 7. 12. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mennofer


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.