Mystéria

úkony, obvykle obřadné, jimiž se má člověk osvobodit od pout porušeného světa a spojit s božskou skutečností; spojeny s meditativní přípravou. Většinou jsou přístupna jen úzkému kruhu zasvěcenců, mají charakter tajných kultů a jsou prostoupena magií. Často symbolizují smrt a zmrtvýchvstání; souvisí s mýty o bozích, kteří sestupovali na lidskou úroveň, umírali a byli vzkříšeni.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Mystéria [on-line], [Citováno 14. 11. 2011] Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/mysteria


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.