Mutace

Mutace je dědičná změna genotypu. Mutace dělíme na mutace spontánní (vzniklé chybou v replikačním a reparačním mechanismu DNA) a indukované, tj. uměle vyvolané mutageny. V širším pojetí se pod pojmem indukované myslí mutace vyvolané působením známého mutagenu, zatímco spontánní jsou ty ostatní.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Definice slova Mutace na webu: [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na http://www.google.cz/search?hl=cs&defl=cs&q=define:Mutace&sa=X&ei=H5xzTYy-Lsf1sgbh_JmEDg&ved=0CBcQkAE


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.