Muratori Antonio Ludovico  21. 10. 1672 - 23. 1. 1750

Byl italský katolický kněz, osvícenský vzdělanec a otec italského dějepisectví. Jeho spisy měly velký vliv i na osvícenskou kulturu v habsburské monarchii. Muratoriho myšlenky šířila první učená společnost na území ovládaném rakouskými Habsburky Societas eruditorum incognitorum in terris Austriacis prostřednictvím prvního vědeckého časopisu v monarchii Monatliche Auszüge. Proslavil se nálezem fragmentu NZ. Nalezl jej v milánské Ambrosiánské knihovně. Fragment je dnes označován jeho jménem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ludovico Antonio Muratori [on-line], Poslední aktualizace 4. 3. 2012. [Citováno 3. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Antonio_Muratori


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.