Morálka

z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva se liší tím, že se nedá soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce (tresty). Používá se ve dvojím významu:

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Morálka [on-line] [Citováno 18. 4. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Morálka


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.