Montanismus

Označovaný též jako Nové proroctví byla křesťanská sekta, pojmenované po svém zakladateli Montanovi. Montanismus, který se rozšířil v Malé Asii, především ve Frýgii, a v některých částech Severní Afriky, hlásal nadcházející konec světa v extrémní podobě včetně opouštění majetku, zákazu sňatků a vyzýval i k provokativnímu mučednictví. Zakladatel hnutí, Montanos, se vydával za proroka a Utěšitele přislíbeného Janovým evangeliem. Navzdory tomu, že církev označila hnutí za heretické, tato sekta přetrvala na některých místech až do 8. století. Nejznámějším přívržencem montanismu je bezesporu církevní spisovatel Tertulián.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Montanismus [on-line], Poslední aktualizace 2. 12. 2012. [Citováno 18. 2. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Montanisté


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.