Monoteismus

Forma náboženství, podle níž existuje a má být lidmi uctíván pouze jediný Bůh. Odmítá pluralitu božských bytostí a jejich případnou hierarchii typickou pro náboženství polyteistická a zpravidla proti nim stojí v záměrné aktivní opozici. Nejvýznamnějšími monoteistickými náboženstvími jsou židovství, křesťanství a islám

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Monoteismus [on-line], Poslední aktualizace 2. 9. 2011. [Citováno 6. 9. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Monoteismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.