Modloslužba

je projevování úcty náležící Bohu sochám, obrazům, symbolům nebo tvorům včetně člověka. Modloslužba se chápe jako perverze (převrácení) vrozeného náboženského cítění.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Modloslužba[on-line], Poslední aktualizace 12. 3. 2013. [Citováno 24. 4. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Modloslužba


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.