Modlitba

Je poměrně těžké definovat modlitbu, v různých náboženstvích se liší. Standardně se jedná o: Prosbu k Bohu (bohům) za to, co nám prospívá, pozdvihnutí mysli k Bohu (bohům) a rozhovor duše s Bohem.

Modlitby se dělí na:

V Evropě (křesťanské) je modlitba považována za osobní rozhovor s Bohem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Modlitba [on-line], Poslední aktualizace 7. 5. 2011. [Citováno 30. 8. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Modlitba


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.