Mnich

Mnich – osamocený, je muž praktikující náboženskou formu života, podřízenou konkrétnímu náboženskému cíli. Cvičí mysl a tělo podle svého náboženství; a to činí buď sám nebo s ostatními lidmi podobného zaměření, zatímco udržuje odstup od lidí, kteří toto zaměření nesdílejí. V křesťanském světě to dnes obvykle znamená, že je členem mnišského řeholního řádu a žije v klášteře. Dříve však tak byli označováni i poustevníci a po faktické stránce je toto označení přesné i dnes. V České republice je možno se běžně setkat s řadou křesťanských mnichů - trapistů, benediktinů a cisterciáků. V Buddhismu je členem mnišské sanghy (buddhistické řádové komunity) a většinou žije v buddhistickém klášteře. Buddhistický mnich dodržuje striktně 4 pravidla (parádžika), po jejichž překročení automaticky přestává být mnichem.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Mnich [on-line], Poslední aktualizace 9. 5. 2011. [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnich


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.