Miller Stanley  1930 - 2007

Biochemik, doktor, proslavil se experimentem v roce 1953 ve kterém se pokusil zjistit, zda dojde k formaci molekul nutných pro život v podmínkách brzy po vzniku naší planety. Miller a jeho školitel, profesor a nositel Nobelovy ceny za chemii, Harold Urey, sestrojili aparaturu, která byla schopná napodobit prostředí na primitivní Zemi. Aparaturu složili ze skleněných trubek, do baňky nalili vodu a doplnili dalšími plyny, které se už tehdy nacházely v atmosféře. Tuto směs pak podrobovali elektrickým výbojům. Analýzy napověděly, že se ve směsi vytvořily aminokyseliny, které tam předtím nebyly. Aminokyseliny jsou přitom stavebními jednotkami proteinů, které spolu s DNA tvoří živé organizmy.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Michaelovy experimenty [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/program/port/michaelovy-experimenty/204-budiz-zivot/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.