Mikroevoluce

Mikroevoluce je typ biologické evoluce, která postupuje za pomoci postupného hromadění se drobných změn (drobných mutací).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Definice slova Mikroevoluce na webu: [Citováno 6. 3. 2011] Dostupné na http://www.google.cz/search?hl=cs&defl=cs&q=define:Mikroevoluce&sa=X&ei=R5tzTa7EM8uUswaczJWEDg&ved=0CBcQkAE


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.