Meni

Meni (nebo též řecky Menés) byl egyptský mýtický Faraon, který žil kolem roku 3•000 př.n.l. Podle egyptských mýtů byl Egypt rozdělen na dvě království, Horní a Dolní, a byl to až hornoegyptský král Meni, kdo sjednotil obě země pod jednu vládu. Poté, co obě království sjednotil, založil na hranici mezi nimi nové město, Mennofer, které se stalo prvním hlavním městem sjednoceného Egypta. Meni byl také jako první panovník sjednocené země zakladatelem první dynastie. Egyptologové však zatím nenašli žádné důkazy toho, že by kdy žil panovník tohoto jména.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Meni [on-line], Poslední aktualizace 7. 6. 2011. [Citováno 29. 8. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Meni


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.