Marcion  (Markión) cca 110  - 160

Markión ze Sinopé byl významný křesťanský teolog 2. století, jehož učení bylo církví ostře odmítáno jako heretické Markión vytvořil silnou církevní organizaci, paralelní k organizaci římské církve, jejímž byl biskupem. Svou nauku zaznamenal Markión ve dvou spisech nazvaných Instrumentum a Antieze. Spojuje je systematický protiklad dobrého Boha Nového zákona plného lásky, Otce, jehož zvěstuje Ježíš Kristus, a „zlého“ Boha Starého zákona, který je zodpovědný za stvoření, zákon atd. Jedná se tak o první takto vyostřený příklad dualismu v rámci rodícího se křesťanství.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Markión [on-line], Poslední aktualizace 29. 6. 2012. [Citováno 3. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marcion


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.