Malthus Thomas Robert  1766 – 1834

Anglický duchovní, profesor dějin a politické ekonomie. V roce 1798 anonymně uveřejnil Esej o principu lidnatosti (An essay on the principle of population), v níž dovozoval, že lidstvo má tendenci množit se geometrickou úměrou (1, 2, 4, 8, 16...), kdežto životní prostředky rostou úměrou aritmetickou (1, 2, 3, 4...). Pro rovnováhu je nezbytné omezit růst obyvatelstva. To zajišťuje nouze a zkaženost mravů. Je třeba přijmout fakt, že stůl přírody není prostřen pro všechny a rozhodně nelze podporovat chudinskými dávkami nezodpovědné množení nižších vrstev. V roce 1803 vydal Malthus Esej znovu, přepracovanou a doplněnou řadou statistických údajů, tentokrát již pod svým jménem.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Tematický slovník pojmů pro společenskovědní předměty. [Citováno 2. 1. 2011] Dostupné na: http://www.webhumanita.cz/?a=lex&rid=22


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.