Livius Titus Patavinus  59 př. Kr. -17

Významný římský historik, pocházel z bohaté a pravděpodobně významné rodiny. Studoval nejprve v Patavii, později odešel do Benátek, kde se věnoval literatuře, historii a filosofii. Osobní přátelství s Augustem mu umožnilo velmi dobrý přístup do archívů. Obecně se usuzuje, že nikdy nezastával žádné veřejné funkce, ale věnoval se pouze studiu historie a překládání. Často psal z perspektivy nepřítele Říma, aby podtrhnul římské ctnosti při dobývání Itálie a Středozemí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Livius [on-line], Poslední aktualizace 9. 2. 2012. [Citováno 7. 3. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Livius


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.