Langton Štěpán  +1228 - ?

Byl profesor na univerzitě v Paříži, arcibiskup v Cantenbury (1207-1228) a kardinál, žijící na přelomu 12. a 13. století. Jako první rozdělil text Bible na kapitoly. Je rovněž autorem svatodušní sekvence Veni Sancte Spiritus (Přijď, Duchu svatý).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Štěpán Langton [on-line], Poslední aktualizace 3. 7. 2012. [Citováno 8. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Štěpán_Langton


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.