Lamarck Baptiste Jean  1744 - 1829

Francouzský přírodovědec, autor první ucelené evoluční teorie. Podle jeho představ probíhá evoluce tak, že organismus se během svého života střetává s prostředím, adaptuje se na něj a vylepšení, která si tak za svého života vytvořil, předává svým potomkům (jedinci, kteří budou celý život běhat, budou mít potomstvo se silnýma nohama). Toto pojetí později zatlačila do pozadí teorie Darwinova.Definitivně byly Lamarckovy představy o evoluci odmítnuty poté, co se ve 20. století podařilo získat větší vhled do rozmnožování a dědičnosti organismů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jean Baptiste Lamarck [Citováno 3. 3. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Lamarck/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.