Lactantius Lucius Caecilius Firmianus  cca 260 – 317

byl římský církevní otec, teolog a spisovatel, který pocházel z Afriky. Diocletianus ho povolal jako učitele rétoriky do svého sídelního města Nikomédie, kde se Lactanius stal křesťanem. Za nedlouho se stal vychovatelem Konstantina Velikého. Lactaniovo dílo Divinae institutiones (Božské základy, 7 knih) je jedním z prvních apologetických děl křesťanské literatury v latině.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Lactantius [Citováno 5. 4. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lactantius


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.