Kleopatra VII.  cca 69 – 30 př. Kr.

Byla egyptskou královnou, třetí dcerou Ptolemaia XII. V literatuře se vyskytuje pod jménem Kleopatra nebo Kleopatra Egyptská.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kleopatra VII., [on-line], Poslední aktualizace 27. 8. 2014 [Citováno 3. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_VII.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.