Kleopatra Alexandra  cca 2. polovina 4. stol. př. Kr.

Byla dcerou Filipa II. Makedonského, sestrou Alexandra Velikého. Provdala se za Ptolemaia I., makedonského satrapu, který se později stal králem Egypta

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Filippos II. Makedonský, [on-line], [Citováno 6. 1. 2015]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/filippos-2-makedonsky


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.