Kýros II. Veliký  vládl cca 559 – 530 př. Kr.

Perský král z rodu Achaimenovců. Byl zakladatelem perské říše a zároveň jedním z největších dobyvatelů starověku. V antické literatuře je prototypem dobrého vladaře. V roce 538 př. Kr. umožnil Židům návrat z vyhnanství do vlasti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Kýros II. [on-line], Poslední aktualizace 28. 8. 2014 [Citováno 2. 9. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kýros_II.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.