Kosmologie

Je odvětvím, které se zabývá vesmírem jako celkem. Předmětem studia kosmologie je vznik, vývoj a budoucí osud vesmíru. Věnuje se jí filozofie, teologie a fyzikální kosmologie.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Kosmologie [on-line], Poslední aktualizace 12. 9. 2011 [Citováno 19. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmologie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.