Konstantin I. Veliký  cca 275 až 285 - 22. 5. 337

nar. jako Flavius Valerius Constantinus, římský císař. V roce 312 zvítězil v bitvě u Milvijského mostu, k čemuž mu měl dopomoct křesťanský Bůh. Poté vydává v roce 313 Edikt milánský, kterým ukončil pronásledování křesťanů. V dalších letech Konstantin křesťany podporoval a v roce 325 svolal do města Nicea první ekumenický koncil.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Konstantin I. Veliký [on-line], Poslední aktualizace 5. 10. 2011 [Citováno 22. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Veliký


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.