Kodžiki

Zápisy o starých věcech; nejstarší japonská kronika, pocházející z roku 712, sepsána na příkaz císaře Temmua. Skládá se ze tří svitků; první obsahuje nejstarší mytologické vyprávění o bozích a stvoření světa, druhý legendu o sestoupení prvního císaře Džimmua na Zemi a události 2. – 4. stol., třetí historii císařského rodu. Legendy a zápisy proloženy básněmi a písněmi (celkem 113). Kronika psána s úmyslem oslavit císařský rod a podpořit jeho božský původ.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Kodžiky [on-line] [Citováno 3. 5. 2011] Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/kodziki


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.