Klement Alexandrijský  cca140 - cca 215

Rok narození a smrti Klementa Alexandrijského neznáme. Podle tradovaných zpráv se narodil nejspíš mezi roky 140 až 150; jeho úmrtí se klade do období 211 až 215. Klement získal podobné vzdělání jako apologeti, na něž ve své teologii formálně i obsahově navazuje. Zpočátku byl putujícím filozofem, usadil se až v Alexandrii jako žák Panaitiův, který tam vyučoval. Po jeho smrti se ujal vedení školy. Pronásledování katechumenů a katechetů v roce 202 ho donutilo k rychlému útěku. Jeho jméno se pak objevuje už jen jednou, a to v Kappadokii, kde ho v roce 215 považují za mrtvého.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Klement Alexandrijský [on-line], [Citováno 20. 1. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/klement-alexandrijsky/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.