Kánon

v náboženství kánon označuje závazný soubor posvátných spisů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Kánon [on-line], Poslední aktualizace 12. 3. 2011. [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kánon


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.