Hermův Pastýř

Je jeden z nejstarších dochovaných křesťanských spisů mimo NZ. Spis je poměrně dlouhý a skládá se z pěti vidění, dvanácti přikázání a deseti podobenství, nezabývá se věroukou, ale je zaměřen na otázky praktické mravouky. Napsal jej Hermes, římský otrok, později propuštěný. Origenes, Ireneus i Tertulián se domnívali, že tento Hermas byl totožný s Hermem zmíněným v Listě Římanům 16, 14. Podle Muratoriho kánonu byl autorem bratr papeže Pia I. a tento spis vytvořil v Římě ve 2. stol.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Hermův Pastýř [on-line], Poslední aktualizace 6. 4. 2013. [Citováno 12. 6. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hermův_Pastýř


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.