Hrihor

Současník Ramesse XI., byl knězem boha Amona. Na konci 20. dynastie ovládal Horní Egypt, přivlastnil si královské tituly.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Chonsuův chrám v karnaku [on-line], [Citováno 23. 5. 2013]. Dostupné na: http://www.starovekyegypt.net/chramy-v-karnaku/chonsuuv-chram-v-karnaku.php


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.