Hugo a Santo Caro  +1264

Do řádu Dominikánů vstoupil v roce 1225 jako magister svobodných umění a bakalář teologie. Od roku 1230 vyučoval na pařížské univerzitě teologii. Jako takový se podílel na zakládání mnoha francouzských klášterů. Roku 1244 jej papež Inocenc IV. jmenoval kardinálem. Byl rádcem papežů Alexandra IV. a Urbana IV. Podílel se na organizování Lyonského koncilu i na reformě kléru a klášterů ve Francii. V roce 1251 jej papež jmenoval svým legátem v Německu. Hugo z pověření generální kapituly v roce 1236 revidoval text Vulgaty, zpracoval první biblickou konkordanci a napsal rozsáhlý výklad ke všem biblickým knihám.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

HUGO, a Santa Caro (ze Saint-Cher), teolog, biblista, kardinál. [on-line], [Citováno 8. 10. 2012] Dostupné na: http://www.op.cz/?a=223&b=&id=822%20hugo%20de%20caro


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.