Hřích

je náboženský pojem, který původně znamenal omyl, chybu, také ve smyslu urážky božstev. Lépe se označuje jako překročení tabu, přestoupení. Hřích – chyba nebyla odůvodňována morálními argumenty, nýbrž především byla poměřována podle vzpoury proti bohům a porušení kosmického řádu. Se vznikem monoteistických náboženství se začal hřích chápat jako osobní a vnitřní provinění a náboženství se začalo spojovat s morálkou v našem smyslu slova. Provinění vůči člověku se začalo chápat i jako hřích proti Bohu.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Hřích [on-line], Poslední aktualizace 30. 3. 2011. [Citováno 15. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hřích


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.