Homér  rozmezí 1200 - 700 př. Kr.

je jméno nejstaršího známého řeckého básníka, kterému se připisuje sepsání básní – eposů Ilias a Odysseia. Už ve starověku o životě této postavy nebylo známo nic určitého. Jako Homérovo rodiště se uvádělo mnoho míst (Athény, Pylos, Kolofón, Argos), nejčastěji město Smyrna. I když je  Homér obecně známý především jako autor dvou eposů stojících na počátku řecké a evropské literatury, Iliady a Odysseje, skutečné autorství těchto děl je však sporné. Nevíme, zda je pod jménem Homér shrnuto víc různých básníků, kteří sepsali starší, ústně tradovanou látku.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Homér [on-line], Poslední aktualizace 30. 10. 2011 [Citováno 14. 11. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Homér


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.