Hérodotos  cca 484 – 425 př. Kr.

Hérodotos z Halikarnássu byl prvním významným antickým historikem, proto byl Ciceronem nazván otcem dějepisu. Mnoho cestoval (do Itálie na západě, do Babylonie na východě, do donských stepí na severu a k prvním nilským prahům na jihu). Soudil, že k historii je třeba přistupovat geograficky a ke geografii historicky. Ve svých Dějinách (Histories apodeixis - Výkaz vyzkoumaného bádání) vytvořil v devíti knihách nejúplnější popis světa, známého Řekům ve druhé polovině 5. stol. př. Kr.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Hérodotos [on-line], Poslední aktualizace 24. 4. 2011. [Citováno 12. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hérodotos


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány. Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.