Henoteismus

Řecky heis Theos - jeden bůh, je forma pojetí náboženství, ve které existuje jeden hlavní bůh, ale existenci jiných bohů nepopírá. Henoteismus bývá často označován za předstupeň monoteismu.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Henoteismus [on-line], Poslední aktualizace 28. 3. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Henoteismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.