Hekataios z Mílétu  cca 550 - 480 př. Kr.

řecký spisovatel, historik a politik. Iónský prozaik, předchůdce historiografů a geografů. Autor sbírky genealogických vyprávění Geneélogiai (Rodokmeny) a geograficko-etnologického spisu Periégesis (Geografický popis), popisujícího tehdy známý svět. Dochovaly se pouze zlomky.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Hekataios z Mílétu [on-line], [Citováno 7. 3. 2012] Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/hekataios-z-miletu


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.