Haré Kršna

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny často nazývaná Hare Krišna nebo Hare Kršna, je višnuistické hnutí, které v roce 1966 založil v USA A. C. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda. Hnutí bývá označováno jako jedno z tzv. nových náboženských hnutí; jeho kořeny jsou ve védské tradici. Veřejnosti je známo zejména díky průvodům v ulicích měst se zpěvem mahámantry a tancem. Hnutí vyznává karmu a reinkarnaci. Všichni členové se věnují bhakti-józe.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny [on-line], Poslední aktualizace 31. 5. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hare_Kršna


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.